Το ευρωπαϊκό έργο

Το ευρωπαϊκό έργο «Ιστορία και Μνήμη» - μέσω του συντονισμού του Ανεξάρτητου Ιστορικού Ιδρύματος της Αντίστασης των Ιταλών Στρατιωτών στο Εξωτερικό - εμπλέκει διάφορους εταίρους (3 ιταλικούς Δημόσιους Φορείς, έναν από την Ελλάδα καθώς και 3 συνδέσμους και ένα ίδρυμα) ΟΙ κύριες δραστηριότητες και πόροι που διατίθενται από τον επικεφαλή εταίρο και τους εταίρους είναι οι εξής:  1. Οργάνωση και αρχειοθέτηση της κληρονομιάς εικόνων και τεκμηρίων καθώς και της βιβλιογραφικής κληρονομιάς του Ιδρύματος (στρατιωτικά έγγραφα, αλληλογραφία μεταξύ στρατιωτών και των οικογενειών τους κατά τη διάρκεια του πολέμου, αλληλογραφία μεταξύ των επιζησάντων, φωτογραφικό αρχείο που περιλαμβάνει πάνω από 2500 εικόνες, στρατιωτικά φυλλάδια, ημερολόγια, πράξεις συνεδρίων που έλαβαν χώρα για να μνημονεύσουν τη σφαγή της Κεφαλονιάς και της Κέρκυρας, συνεντεύξεις στους απόμαχους, έργα και δοκίμια από ιστορικούς και απόμαχους). Εταίροι που συμμετέχουν στη δράση: Ανεξάρτητο Ιστορικό Ίδρυμα της Αντίστασης των Ιταλών Στρατιωτών στο Εξωτερικό, Πανεπιστήμιο της Siena, Ιστορικό Ίδρυμα της Αντίστασης και της Σύγχρονης Εποχής.


  2. Συνεντεύξεις στους απόμαχους: επέκταση του υπάρχοντος αρχείου. Εταίροι που συμμετέχουν στη δράση: το Ανεξάρτητο Ιστορικό Ίδρυμα της Αντίστασης των Ιταλών Στρατιωτών στο Εξωτερικό μέσω των εθελοντών του.


  3. Επιστημονική-ιστορική έρευνα. Οι εταίροι που συμμετέχουν στην δράση είναι: το Ανεξάρτητο Ιστορικό Ίδρυμα της Αντίστασης των Ιταλών Στρατιωτών στο Εξωτερικό, το Πανεπιστήμιο της Siena, το Ιστορικό Ίδρυμα της Αντίστασης και της Σύγχρονης Εποχής.


  4. Ψηφιοποίηση ιστορικού αρχείου με τη στήριξη ειδικών στο τομέα της ψηφιακής αρχειονομίας και δημιουργία ντοκιμαντέρ σε μορφή dvd (1000 αντίγραφα). Οι εταίροι που συμμετέχουν στη δράση είναι: το Ανεξάρτητο Ιστορικό Ίδρυμα της Αντίστασης των Ιταλών Στρατιωτών στο Εξωτερικό, το Πανεπιστήμιο της Siena, το Ιστορικό Ίδρυμα της Αντίστασης και της Σύγχρονης Εποχής.


  5. Πραγματοποίηση τελικού συνεδρίου με τη παρουσία φοιτητών, εταίρων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εταίροι συμμετέχοντες στη δράση: Όλοι.


  6. Διάχυση του ευρωπαϊκού έργου και του περιεχομένου του. Εταίροι συμμετέχοντες στη δράση: Όλοι.


Σκοπός του ιδρύματος είναι να διατηρήσει και να διαδώσει τη μνήμη της θυσίας των ιταλών στρατιωτών στο εξωτερικό. Για το σκοπό αυτό, το ίδρυμα φροντίζει για τον εντοπισμό και την αρχειοθέτηση των εγγράφων, του φωτογραφικού υλικού, των μαρτυριών, των δημοσιεύσεων και των κειμηλίων που αφορούν την ιταλική Εθνική Αντίσταση στο εξωτερικό, προκειμένου να τα διατηρήσει και να τα αναδείξει έτσι ώστε να διδαχθούμε από τη συνεισφορά χιλιάδων ανθρώπων που θυσίασαν τη ζωή τους στο βωμό της ελευθερίας. Στο πλαίσιο αυτό, πρωτεύων στόχος του ιδρύματος είναι η διατήρηση και προστασία του Ιστορικού Αρχείου του εθνικού Συνδέσμου των επιζησάντων απομάχων και οικογενειών των πεσόντων της Μεραρχίας ''Acqui", το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των εγγράφων που αφορούν τη σφαγή της Κεφαλονιάς και της Κέρκυρας τον Σεπτέμβρη του 1943, γεγονός που με τη τραγικότητα του έγινε το σύμβολο της αντίστασης των ιταλικών στρατευμάτων στο ναζισμό.
Το Ίδρυμα προτίθεται, επίσης, να δημιουργήσει ένα δίκτυο επαφών με αντίστοιχους οργανισμούς στην Ιταλία και την Ευρώπη.
Το Ανεξάρτητο Ιστορικό Ίδρυμα της Εθνικής Αντίστασης των Ιταλών Στρατιωτών στο Εξωτερικό είναι ο φορέας που διοργανώνει το έργο «Ιστορία και Μνήμη».